Privacy

Wij houden niet van spam. Daarom zal u van ons nooit ongewenst reclame ontvangen. Via deze website kan u informatie aanvragen bij Toulet Van Bael. Indien u hiervan gebruik zou maken, worden uw gegevens uitsluitend voor dat doel gebruikt. Wij houden ons aan de Belgische privacywetgeving. Uw persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, verkocht of ter beschikking worden gesteld.
Bezoekers worden anoniem getraceerd met Google Analytics om de gebruikservaring beter te maken. Hiervoor worden enkele cookies op uw computer geplaatst.
Tijdens het bezoeken van deze site worden uw voorkeuren tijdelijk opgeslaan door middel van server sessies om u zo goed mogelijk door onze cataloog te leiden.